Nagradne igre

Nagradna igra Žito Hokus

Nagradna igra je zaključena. Zapisnik nagradne igre

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti v roku 10 dni od žrebanja. Vsi, ki ste poslali račun, boste silikonski čopič in metlico prejeli po pošti v roku 30 dni od žrebanja. 

1 x zamrzovalno omaro Gorenje prejme:

 • Sonja Šuštar*, 1241 Kamnik  

30 x Delimano keramični pekač forno in pokrovko pyrex prejmejo:

 • Lidija Mickov, 1000 Ljubljana
 • Slavica Mustač, 3320 Velenje
 • Stanka Požin, 1000 Ljubljana
 • Bojan Vajs, 3311 Šempeter
 • Lidija Petan, 8253 Artiče
 • Klara Lenarčič, 6257 Pivka
 • Darinka Hrastar*, 1230 Domžale
 • Ivo Štefanič, 6000 Koper
 • Milena Šobar, 8000 Novo mesto
 • Julijana Gospodarič*, 2000 Maribor
 • Mirjam Markič, 4267 Sr. Vas v Bohinju
 • Stanka Bevcer, 1000 Ljubljana
 • Jožica Dolinar, 3320 Velenje
 • Marija Krajnc, 6320 Portorož
 • Svetlana Pirman, 1380 Cerknica
 • Marija Malovrh, 1410 Zagorje
 • Romana Matko, 6253 Knežak
 • Mimi Klement, 1000 Ljubljana
 • Maja Kogovšek, 1360 Vrhnika
 • Zdenka Dolžan, 4000 Kranj
 • Urška Veselko Kristan, 1000 Ljubljana
 • Metka Bele, 2000 Maribor
 • Marjana Brne, 6242 Materija
 • Jožef Gaber, 9250 G.Radgona
 • Igor Srnel, 6230 Postojna
 • Ivan Vasle, 3311 Šempeter
 • Vesna Zelenović, 1000 Ljubljana
 • Polona Peteh, 5270 Ajdovščina
 • Sara Morosini, 8000 Novo mesto
 • Jelica Čebela, 1270 Litija  

60 x posodo Ceramica forma s pokrovko Delimano prejmejo:

 • Sandra Daraboš, 1000 Ljubljana
 • Natalija Podgoršek, 2341 Limbuš
 • Marija Teran, 4212 Visoko
 • Nataša Dolenc, 4227 Selca
 • Veronika Velkavrh, 4000 Kranj
 • Alojzija Rebec, 6257 Pivka
 • Iva Matić, 3000 Celje
 • Joži Šuštar, 1241 Kamnik
 • Benjamin Kokol, 9000 M. Sobota
 • Danica Božak, 3252 Rogatec
 • Tatjana Rogelj, 1215 Medvode
 • Betka Jenišek, 8290 Sevnica
 • Suzana Mlakar, 3220 Štore
 • Elena Peric, 6271 Dekani
 • Alenka Jeraj, 1360 Vrhnika
 • Fani Sojer, 1351 Brezovica pri Lj
 • Vida Košir, 8000 Novo mesto
 • Katja Zupanc, 3000 Celje
 • Darja Barle, 1234 Mengeš
 • Bernarda Debeljak, 4209 Žabnica
 • Nada Zupan, 4274 Žirovnica
 • Leopoldina Gorše, 2242 Korena
 • Marijetka Došler, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Helena Zalar, 1231 Črnuče
 • Nada Jarc, 1117 Dravlje
 • Jasmina Dobrinja, 6272 Gračišče
 • Ljudmila Miško, 2250 Ptuj
 • Edita Časar, 9264 Grad
 • Suzana Pustinek, 2382 Mislinja
 • Sonja Trobec, 6223 Komen
 • Sonja Gruden, 6232 Planina
 • Alenka Senčar, 2229 Malečnik
 • Tara Abraham, 2370 Dravograd
 • Tjaša Butinar, 6243 Obrov
 • Eva Štefanič, 6000 Koper
 • Pavlina Zabukovec, 1290 Grosuplje
 • Boštjan Strnad, 3231 Grobelno
 • Majda Cimerman, 9253 Apače
 • Špela Rac, 2390 Ravne na Koroškem
 • Janja Gozdnikar, 1431 Dol pri Hrastniku
 • Avrelija M. Robar, 2311 Hoče
 • Lidija Ambrož, 2273 Podgorci
 • Slavica Babič, 5290 Šempeter pri Gorici
 • Radoje Blagojević, 1000 Ljubljana
 • Tatjana Medved, 2311 Hoče
 • Jožica Zorec, 8000 Novo mesto
 • Ivan Turk, 1319 Draga
 • Danijel Franc, 4240 Radovljica
 • Lucija Stevanovič, 4260 Bled
 • Simona Zupan, 1410 Zagorje
 • Marijan Koren, 5222 Kobarid
 • Alja Selčan, 3210 Slo.Konjice
 • Branka Stojičević, 2382 Mislinja
 • Janez Perc, 1420 Trbovlje
 • Ana Zalaznik, 1233 Dob
 • Anja Rotovnik, 2380 Slovenj Gradec
 • Branko Tokalič, 8250 Brežice
 • Marjana Gošnjak, 2317 Oplotnica
 • Lidija Eberl, 2000 Maribor
 • Ivan Bizjak, 1000 Ljubljana  

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Z nakupom najmanj 3 zamrznjenih ali hlajenih izdelkov blagovne znamke Žito Hokus lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za bogate nagrade:

 • 1 x zamrzovalna omara Gorenje
 • 30 x Delimano keramični pekač forno in pokrovka pyrex
 • 60 x posoda Ceramica forma s pokrovko Delimano

V nagradnem žrebanju sodelujete vsi, ki v času od 25. 10. 2013 do 5. 12. 2013:

 • zberete originalne račune, ki dokazujejo nakup najmanj treh izdelkov blagovne znamke Žito Hokus, jih priložite izpolnjenemu nagradnem kuponu in pošljete na naslov organizatorja
 • ali pošljete fotografijo jedi, pripravljeno iz zamrznjenih izdelkov Žito Hokus skupaj z osebnimi podatki na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali na nagradna.igra.zamrznjenedobrote@zito.si.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak posameznik lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.

Darilo za nakup

 • silikonski čopič in lopatica za peko

Vsi, ki pošljete račun, ki dokazuje nakup najmanj 3 zamrznjenih ali hlajenih izdelkov blagovne znamke Žito Hokus, boste po pošti prejeli silikonski čopič in lopatico za peko. Obenem sodelujete v nagradnem žrebanju za bogate nagrade.

Račune s kuponi pošljite po pošti do vključno 5. 12. 2013 (velja datum poštnega žiga) na naslov Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s pripisom “Nagradna igra Žito Hokus” ali po e-pošti na nagradna.igra.zamrznjenedobrote@zito.si do vključno 5. 12. 2013. Zapozneli nagradni kuponi z računi ter fotografije ne bodo upoštevani v žrebanju.

Nagradno žrebanje bo potekalo 12. 12. 2013 ob 12. uri v prostorih podjetja Žito d.d. Seznam nagrajencev bo najkasneje 7 dni po žrebanju objavljen na spletni strani www.zamrznjeno.zito.si. Nagrajenci bodo o nagradah pisno obveščeni po pošti najkasneje 7 delovnih dni po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni.

Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo. Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 30 dni od nagradnega žrebanja.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Sodelujoči v nagradni igri s podpisom nagradnega kupona izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti nagradna.igra.zamrznjenedobrote@zito.si ali pisno na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana.

Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani. 

Organizator nagradne igre je Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

Na seznam